sjekkmerke Sammenlign bredbånd

Fyll ut et skjema og få uforpliktende tilbud fra flere leverandører. Bredbåndselskapene må gi deg sine beste og billigste bredbånd. 

 

sjekkmerke Sammenlign priser

Tjenesten er helt uforpliktende og gratis for deg som forbruker. Du kan selv velge å takke ja til et tilbud – eller avslå alle.

sjekkmerke Spar tid og penger

Du gjør det klokt i å spare penger der du kan. Samtidig får du brukt tiden din på noe som betyr mer for deg

Bredbåndtest.no – Hva er bredbånd?

Bredbånd defineres i dag som internett med større båndbredde enn 1 Megabit per sekund. Begrepet ble etablert rundt år 2000 da det skjedde en nasjonal modernisering av internettforbindelsene. Definisjonen av begrept «bredbånd» ble stadfestet av HØYKOM, som var et statlig prosjekt som arbeidet med modernisering av telekommunikasjon og dens infrastruktur.

Før denne tiden var teknologier som ISDN og analogt internett etablert som en standard for norske husstander. Disse teknologiene satt begrensninger på internetthastighetene på henholdsvis 64 kilobit per sekund (analogt internett) og 128 Kbps (ISDN).

Etablering av bredbånd og linjer på over 1mb/s var hele ti ganger så effektiv som sin forgjenger, og var dermed ansett som en stor forbedring på 2000-tallet.

Det hersket uten tvil enighet om at internett var kommet for å bli og at bredbåndet måtte etableres. Likevel kunne nok de færreste ha forutsett den enorme utviklingen vi har sett av bredbåndsteknologi i Norge fra den gang og fram til 2021.

Et passende tegn på utviklingen er et at NKOM («Nasjonal kommunikasjonsmyndighet») definerer høyhastighets bredbånd som hastigheter over 100 mb/s. Undersøkelser utført av samme etat viser at hele åtte av ti husstander i Norge er tilknyttet et høyhastighets bredbånd per 2019.

Denne utviklingen setter Norge i posisjon som en av verdens fremste på utviklingen av internett bredbånd.

Slik velger du beste og billigste bredbånd

Det å bytte internettleverandør er en enkel måte å oppnå høyere hastighet og lavere pris. Vi vil alltid anbefale deg å utfordre og sammenligne dagens bredbåndsleverandører med andre internettleverandører.

Gjennom sammenligningstjenesten vår har vi gjort det gratis, uforpliktende og enkelt for deg å få raskere internett bredbånd til bedre pris.

Gjennom denne artikkelen forteller vi deg hvordan. både gjennom informasjon, tester og tips vil vi hjelpe deg med å finne et billig bredbånd, men også det rette og beste bredbåndet tilpasset ditt forbruk.

bredbånd
Billig bredbånd
Få uforpliktende tilbud fra flere selskap

Hvilke type bredbånd kan du få?

Med årene har det blitt utviklet flere teknologier og dermed også typer av bredbånd. Ordinært kunne vi dele bredbåndstypene opp i to: Fast Bredbånd og Mobilt bredbånd.

Per dags dato ser vi likevel at det finnes flere former for Fast bredbånd.

Det kan oppleves som utfordrende å skille mellom de forskjellige variantene, forstå hva du trenger, hva du bør ha, og hvilken verdi de forskjellige teknologiene gir.

Det kan også ta tid å finne ut av hvilke teknologier som er tilgjengelig for leveranse på din adresse.

DSL-internett

DSL (“Digital Subscriber Line”) er et samlebegrep for de bredbåndene som leveres gjennom kobbernettet, eller kanskje lettere forklart, telefonkablene som går inn i boligen din. Her brukes de samme linjene som tidligere ble brukt for analoge telefonlinjer, og PSTN- eller ISDN-internett.

DSL ble annerkjent som den første formen for bredbånd i Norge og har gjort en god jobb fram til dagens dato. DSL-nettet ble av NKOM bestemt utfaset i takt stadig økte behov for bedret infrastruktur og fases i dag gradvis ut i forbindelse med oppgradering til andre og mer robuste internettløsninger. og består av flere kategorier.

HDSL

HDSL (“High-bit-rate digital subscriber line”) var den første teknologien som tok i bruk høyere hastigheter på kobbernettet ved bruk av DSL-teknologi. Denne teknologien ble raskt erstattet med ADSL.

ADSL

ADSL, ADSL2 eller ADSL2+ også kjent som “Asymmetrisk digital abonnentlinje” er den mest utbredte varianten av DSL-teknologiene. Dette nettet leverer nedlastningshastigheter i området fra 1 Mb/s opp til 20 Mb/s, og opplastingshastigheter fra området 0,5 Mb/s opptil 1 Mb/s. Denne varianten av internettlinje har lenge dominert det norske markedet, og har levert asymmetriske hastigheter med høyere nedlastningshastighet enn opplastingshastigheter. Dersom du har hatt et aktivt internettabonnement i noen år er sannsynligheten stor for at du har brukt ADSL-teknologi.

SHDSL

SHDSL (“Enkeltpar høyhastighets digital abonnentlinje”) er en teknologivariant som håndterer lik opplastingfart som nedlastingsfart. Denne teknologien kan typisk håndtere opp til 16 MB/s begge veier. En SHDSL-linje har ikke vært et produkt for private husholdninger, men heller et produkt for firma som i tidligere faser har hatt behov for god kapasitet ved opplasting til internett.

VDSL

VDSL (“Very High speed digital subscriber line”) er en videreutvikling av DSL-teknologien som har krevd betydelig utvikling av utstyr i telesentralene og også på router-fronten. VDSL kom som en substitutt til mer moderne internettteknologier i deres tidligste faser. På denne tiden økte behovene for god kapasitet på hjemmenettet for alvor i takt med økt bruk av strømmetjenester som nett-tv, Netflix, Youtube og gaming. VDSL håndterer nedlastingshastigheter opp til 60 MB/s og opplastingshastigheter opp til 20 MB/s.

Coax (kabel-internett)

Kabel, HFC eller COAX (koaksial kabel) er en betegnelse på et type bredbånd som sender signaler gjennom radio, eller ved lydfrekvenser. Denne teknologien sender bredbåndssignaler via det etablerte kabel-tv nettet. COAX bredbånd er per 2021 kun levert av aktørene Telenor (tidligere Canal Digital Kabel TV) og Telia. COAX-kablene i husstanden din eies av en av disse aktørene, og det er ikke åpnet opp for at flere enn bredbåndsleverandøren som eier kabelen kan levere tjenester gjennom den. Telia og Telenor har over en lenger periode brukt teknologien som et i områder hvor fiberkabler er dyr å bygge ut. Teknologien kan teoretisk gi nedlastingshastigheter opp til 1 Gb/s, og opplastingshastighter på ca. 20% av dette. Likevel er coax bygget på delte nett, det betyr at reell opplevelse av stabilitet og hastighet påvirkes av bruken til andre husstander tilkoblet samme nett. På den måte kan reelle hastigheter og stabilitet variere i takt med forbruket til dine naboer. Koaksialt internett er ansett som et greit alternativ der hvor man ikke får bygget fiberkabler.

Fiber bredbånd

Internett over fiberkabler, eller fiberbredbånd er den bredbåndsteknologien med høyest stabilitet og høyest hastighet. Disse kablene er bygget på lysfiber og er bygget av glass for å kunne overføre lys raskt, effektivt og uten forsinkelser fra et punkt til et annet. Dette i motsetning til andre varianter av faste bredbånd som alle bruker kobberbaserte kabler til dataoverføring. Alle de store bredbåndsselskapene, som Telenor bredbånd, AltiBox, NextGenTel bredbånd og Telia bygger nå ut fibernet som sin store satsing.

Mobilt bredbånd

Det finnes også alternativer til kablet og fast bredbånd. Med GSM-nettet kom ikke bare mobilabonnement, men også muligheten til overføring av data tradløst. Dette er videreført til 3G og dagens 4G og snart 5G teknologier. Denne formen for internett bruker telefonmastene og dine enheter som utgangspunkt for sending og mottakelse av datapakker. Mobilt bredbånd er i dag så godt utviklet at det på flere områder kan erstatte andre bredbåndsløsninger. Hastighetene til mobile bredbånd vil variere fra utstyret du bruker, til teknoligien i nærmeste telemast og til avstand. Likevel kan man få over 100 MB/s dersom man er under heldige omstendigheter. 

Teknologien er i dag god nok både for å strømme musikk og film. 

Satelittbredbånd

Den siste varianten er satelittbredbånd. Denne teknologien ble i utgangspunktet utviklet i forkant av 3G for å bidra til internettdekning på plasser som ikke hadde annen internett tilgjengelig. Denne løsningen er ikke særlig utbredt men har  utviklet seg med årene og kan per 2021 levere nedlastingshastigheter opp til 50 Mb/s.

Beste bredbånd der du bor

Hvor du bor avgjør også hvilke type bredbånd som er tilgjengelig. Dersom du er ute etter beste bredbånd der du bor kan det være klokt å skaffe en oversikt over hvilke bredbåndstilbud som er tilgjengelig for deg. Bruk gjerne vår uforpliktende tjeneste for sammenligning av bredbånd. Her vil du motta tilbud fra aktører som kan levere bredbånd der du bor.

Sammenlign bredbånd her

Hvilke hastighet trenger du?

Tilbyderne tilbyr på båndbredde fra 10 Mb/s og hele veien til 1000 Mb/s nedlastningshastigheter. Det er hele 100 ganger så stor forskjell mellom de to variantene. Så hvilken trenger egentlig du?

Behov for kapasitet baserer seg på hvilke aktiviteter som foregår på ditt bredbånd. Aktiviterer som bruk av nettbank, lesing av aviser eller googling krever særdeles lite båndbredde.

På den andre siden vil gaming, strømming av video/tv, Netflix, Spotify, TV2 Sumo, NRK nett TV eller lignende kreve større båndbredde for å fungere godt. Også smarthustjenester og hjemmekontorløsninger gjør krav på en god del båndbredde, og krever en del kapasitet for å fungere problemfritt.

20-30 Mb/s er ansett å være på den nedre skalaen av båndbredder. Denne kapasiteten vil helt fint kunne være dekkende for en husstand for 1 eller 2 personer som bruker Internett til helt enkle formål som nettaviser, strømming av musikk og kanskje en video i ny og ne. Vær observant på at strømming av video/tv på denne linjen kan stjele store grader av kapasiteten og gjøre det vanskelig å foreta seg andre ting på nettet samtidig.

50-100 Mb/s nærmer seg nivået på det som per 2021 ansees å være et høyhastighetsbredbånd. Denne kapasiteten vil kunne håndtere de fleste forbruksmønstre til en normal husholdning. Man kan anslå at hastigheter i denne klassen passer for husstander på 2-3 personer med noe variert bruk.

200-300 Mb/s er den første hastighetgruppen som klassifiseres som et et høyhastighetsbredbånd etter dagens standard. Slike hastigheter vil gi en sømløs opplevelse ved bruk av Internett og er tilpasset familien som vil ha behov for å ha flere enheter på nett samtidig. Her kan man uten problemer både game og bruke hjemmekontor, eller se Netflix samtidig.

500-1000 Mb/s er de høyeste båndbreddene som leveres i markedet per i dag. Dette spekteret er for avanserte hjemmebrukere som ønsker det beste av det beste. Dette er tilpasset den som spiller online, strømmeren, eller husstanden som har tatt i bruk smarthusløsninger. Denne hastighetsgruppen velges dersom man ønsker best mulig “ping”; eller lavest mulig “latency”. 

Vi dere farten opp i nedlastingshastighet og opplastingshastiget

  • Nedlastingshastigheter:
    Er viktig for normal surfing, strømming av video og TV, gaming, strømming av musikk og nedlastning av filer.
  • Opplastingshastighet:
    Er viktig for Hjemmekontor, gaming, smarthusløsninger eller andre bruksmønstre der man kan se for seg å laste noe opp på internett.

Klar? Finn billigste bredbånd

Bredbånd test

vi har utviklet vår egen bredbånd test, hvor du kan teste bredbåndet ditt. Ved å bruke vår speedtometer kan du sjekke hvor godt internett du har i forhold til det som er lovet. For mest mulig nøyaktig testing er det viktig at du slår av andre apparater som krever internett og at du tester med kablet internett. Du kan også teste din trådløse ruter og se hvor mye av hastigheten den stjeler ved å gjennomføre bredbåndtesten over WIFI.

Dekning

Så hvilket bredbånd kan du få? Det er et stort antall selskap i bransjen. De mest anerkjente leverandørene er Telenor bredbånd, NextGenTel, Telio, Telia, AlitBox, Ice, HomeNet og Breiband(Big blu). I tillegg finnes det en rekke mindre aktører, og ikke minst lokale leverandører som har bygget ut lokale nett. Vi har registrert hele 83 internettleverandører hos oss som alle leverer forskjellige former for bredbånd til privatpersoner.

Blant de største lokale selskapene som har bygget ut eget nett finner man Viken fiber, som leverer til nesten hele Oslo og Viken. Eidsiva er en annen aktør som leverer til store deler av Akershus, Hedmark og Oppland. Bergen Fiber (tidligere BKK) leverer til Bergen og omegnskommuner og Lyse leverer til Stavanger og Rogalandsregionen.

Lyse er eier av selskapet AltiBox som gjennom de siste årene har inngått samarbeid med flere lokal nettselskap, og har med det skapt en landsdekkende tilbyder av bredbåndløsninger.

Bruk vår tjeneste for å finne ut hvilke aktører og hvilke teknologier som kan leveres til din adresse.

Beste bredbånd
Beste bredbånd

 

Bredbånd priser

Hva koster det? Bredbåndets pris er en viktig faktor i valg av beste bredbånd for deg. Når du har fått vite hvilke type dekning du kan få og hvilke teknologi du ønsker vil prisen være viktig, og det handler deretter om å finne ut hvor man får mest for pengene, eller det billigste bredbåndet. Så lenge to aktører leverer signaler gjennom samme kabel og du ikke opplever større forskjeller av servicenivå vil opplevelsen totalt sett være relativ lik hos de to leverandørene. Her finner du en liste som sammenligner priser for bredbånd, mobilt bredbånd og fiber internett priser fra de største leverandørene.

PRODUKTTYPE INTERNETTHASTIGHETBRUKETABLERINGMÅNEDSPRIS
Altibox
Altibox Fiberbredbånd 100/100Fibernett100Fri4990 kr679 kr
Altibox Fiberbredbånd 200/200Fibernett200Fri4990 kr779 kr
Altibox Fiberbredbånd 300/300Fibernett300Fri4990 kr879 kr
Altibox Fiberbredbånd 500/500Fibernett500Fri4990 kr999 kr
Altibox Fiberbredbånd 1000/1000Fibernett1000Fri4990 kr1299 kr
Bigblue bredbånd
Bronse ubegrensetSatelittbredbånd1610 GB299 kr248 kr
Sølv ubegrensetSatelittbredbånd3050 GB299 kr298 kr
Gull ubegrensetSatelittbredbånd50100 GB299 kr348 kr
GET
Mail og surfFibernett/coax75Fri0 kr529 kr
HjemmekontorFibernett/coax150Fri0 kr629 kr
Film og spillFibernett/coax300Fri0 kr699 kr
Klarer det mesteFibernett/coax500Fri0 kr769 kr
V氓r r氓este hastighetFibernett/coax1000Fri0 kr999 kr
HomeNet
MikroFibernett5Fri8900 kr399 kr
MiniFibernett100Fri8900 kr549 kr
GigaFibernett1000Fri8900 kr699 kr
Bredbånd ADSLBredbånd20Fri599 kr468 kr
Superbredbånd VDSLBredbånd60Fri599 kr568 kr
NextGenTel
Opptil 20Bredbånd20Fri499 kr473 kr
X-smallMobilt bredbånd505 GB699 kr149 kr
SmallMobilt bredbånd5010 GB699 kr229 kr
MediumMobilt bredbånd5020 GB699 kr299 kr
LargeMobilt bredbånd50100 GB199 kr599 kr
Telenor
Fiberbredbånd 75Fibernett75Fri0 kr639 kr
Fiberbredbånd 150Fibernett150Fri0 kr739 kr
Fiberbredbånd 300Fibernett300Fri0 kr789 kr
Fiberbredbånd 500Fibernett500Fri0 kr1149 kr
BasisBredbånd1Fri399 kr449 kr
PrisgunstigBredbånd2Fri399 kr449 kr
BestselgerBredbånd20Fri399 kr499 kr
Mye fart til hele familienBredbånd30Fri399 kr549 kr
Topp fartBredbånd60Fri399 kr649 kr
Hjemmebredbånd mobil 10Mobilt bredbånd10Fri bruk kun hjemme1999 kr599 kr
Hjemmebredbånd mobil 30Mobilt bredbånd30Fri bruk kun hjemme1999 kr699 kr

Hva koster bredbånd?

Aktører som Telenor (gamle Canal Digital Kabel TV),  Telia og AltiBox kan ansees å være totalleverandører som ønsker å levere en pakke bestående av TV, telefoni og bredbånd over de samme kablene. Du vil oppleve at disse leverandørene også priser tjenestene sine deretter og med håp om at bestiller deres totalpakker. Det kan bety at totalpakkene types prises billig, men at valg av kun intetnettforbindelse kan bli en dyr affære. 

Et eksempel på dette er Telenor. Ved valg av kun bredbånd med 150 Mb/s hastighet koster dette 739,-. Dersom du i tillegg har TV hos Telenor lover de en rabatt på kr. 150,-. med priser fra 509,- for TV, vil dermed TV og Internett koste totalt 1098,-. Altså en fordeling mot at det lønner seg å velge en totalpakke.

For Telia gjelder de samme prinsippene. Ved valg av 150 Mb/s her vil det koste 629,-. Dersom du i tillegg ønsker TV på denne løsningen blir prisen totalt kr. 1276,- per måned.

AltiBox, som kun leverer internett over fiberkabler har på sin side priser hvor du f.eks. kan velge 500  Mb/s for kr. 999,- per måned. Eventuelt kan du velge å få tillegg på samme løsning og kun betale kr. 1099,- (altså 200,- mer).

Husk at fiber- og kabelnettet ikke er regulert. Det betyr at kun Telenor kan levere nett via sine kabler, og kun Get kan levere via sine kabler. Det betyr at du i noen tilfeller vil måtte få lagt inn kabler fra ny internettleverandør. 

Dersom du bor i et borettslag eller sameie vil det i mange tilfeller være inngått en avtale med en forutbestemt leverandør som du betaler for via husleien. Disse avtalene er vanligvis avtaler som er rimeligere men løper over 5-8 år om gangen. Du kan rent teoretisk velge en annen leverandør enn den som ligger i avtalen, men du slipper nok ikke unna å måtte betale for løsningen gjennom felleskostnadene. Du kan heller ikke bruke de samme kablene som fellesbredbåndet går via.

DSL er på den andre siden regulert. Dersom du har tilgang til DSL-nett vil du selv kunne velge leverandør av Internett. Kapasiteten til denne teknologien er svakere enn de andre, men er på den andre siden også langt rimeligere. Du kan forvente å betale et sted mellom kr. 299,- og kr. 650,- per måned for bredbånd levert via ADSL eller VDSL. For eksempel tar Telenor 649,- per måned for sitt raskeste DSL-nett.

Fiber internett priser

Pris for fiber internett er på generelt grunnlag dyrest. Dette gir mening gjennom ettersom at fibernettet er et satsingsområde hos leverandørene, og er også tydelig omtalt som framtidens nett. Infrastrukturen er robust og tåler dagens, men også framtidens tjenester. I tillegg må man i mange tilfeller få strukket og gravd kablene inn til sin eiendom.

Ekstra billig bredbånd med TV-pakke

Vår data viser også på generelt grunnlag at man får billigere bredbånd priser ved å samle TV-pakken og internett hos en leverandør. Bredbåndsselskapene som har muligheten til det, samler ofte bredbånd og tv i en pakke for å tjene mest mulig på kundene sine. I slike tilfeller vil det ofte være ekstra sterke insentiver for å få deg til å kjøpe en totalpakke med internett og TV. Du vil ofte oppleve at selskapene reduserer sine priser for bredbånd dersom du også velger å kjøpe TV-pakke fra leverandøren.

Billig bredbånd er ikke alltid best

I søk etter billigste bredbåndet i Norge er det derfor viktig å kjenne egne behov, for deretter å sammenligne priser på ønsket løsning. En DSL-løsning til 299,- vil ikke passe dersom du er opptatt av å kunne strømme TV, eller game. Samtidig vil ikke et nett med 1000 mb/s være beste bredbånd for deg som kun bruker internett til surfing og betaling av regninger. En ting man kan huske på er at det ofte er lett å finne billig bredbånd for studenter. Videre er det nok vanskelig å finne et billig bredbånd uten bindingstid. 

Begynn derfor med å finne ut hvilke type bredbånd som er best for deg, før du deretter finner et billig alternativ til den teknologien du trenger.

Slik finner du og bytter til beste bredbånd

Ved å bruke vår gratis forbrukertjeneste, kan du enkelt og uforpliktende innhente tilbud fra leverandører som leverer nett til din adresse. Ved å fylle ut ett skjema vil selskapene som kan leverer bredbånd, fiber eller mobilt bredbånd konkurrere om ditt kundeforhold, og dermed gi deg sitt beste bredbånd til en billigst mulig pris.

sammenlign bredbåndpriser nå